Ania i Antek czują tak samo!

„To nie prawda, że chłopiec nie może być ofiarą przemocy i że nie wolno mu płakać. kampania1-200x200Chłopiec i dziewczynka, na równi mogą odczuwać i okazywać emocje, mogą być ofiarami przemocy fizycznej, psychicznej czy seksualnej.”

To fragment wpisu na blogu mamanotuje.pl, który rozpoczął właśnie kampanię Ania i Antek czują tak samoGłównym celem akcji jest pokazanie, że przemoc nie dotyka tylko dziewczynek, ale również chłopców. Przemoc i cierpienie nie mają nic wspólnego z płcią. Jest wiele akcji i organizacji pomagających kobietom i młodym dziewczynom, kiedy stają się ofiarami przemocy lub mają jakiekolwiek inne problemy. Chłopcom trudniej taką pomoc uzyskać. Autorka bloga postanowiła to zmienić.

Zapraszamy do zapoznania się z wpisem i dołączenia do akcji! (mamanotuje.pl) Czytaj więcej… 

Mali agenci

Wydawnictwa PZWL oraz GWP wspierają Akademię!

W związku z organizowaną przez Stowarzyszenie REAKCJA „Akademią Edukacji Seksualnej” zwróciliśmy się do polskich wydawców z pytaniem czy zechcieliby wesprzeć organizacji wspomnianego wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu oraz Wydawnictwu Lekarskiemu PZWL. Wydawcy przekazali dla uczestników Akademii publikacje związane z tematyką seksualności człowieka. Są to m.in.:

okladka

Szkolenie dla edukatorów seksualnych

23.11.2015 UWAGA! Zaktualizowano formularz zgłoszeniowy. Osoby, które pobrały wcześniejszą wersję, a nie przesłały jeszcze zgłoszenia, proszone są o pobranie i przesłanie aktualnej wersji.

29.11.2015 Dodaliśmy termin ostatniego zjazdu. Zjazd ewaluacyjno-superwizyjny odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016r.

Stowarzyszenie REAKCJA oraz Studenckie Koło Seksuologiczne zapraszają do udziału w szkoleniu pt.

AKADEMIA EDUKACJI SEKSUALNEJ

sex-ed-chalboard[1]

Oferta skierowana jest do osób, które od niedawna pracują lub zamierzają pracować z młodzieżą i/lub młodymi dorosłymi w zakresie realizacji zajęć z zakresu szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Szkolenie nie daje uprawnień pedagogicznych, koniecznych do pracy w placówkach oświatowych. Stanowi natomiast dobre wprowadzenie w pracę trenerską oraz przygotowuje merytorycznie do pracy w obszarze edukacji seksualnej. Zachęcamy szczególnie działaczy organizacji pozarządowych, wolontariuszy, a także studentów i studentki kierunków pomocowych.

Szkolenie będzie realizowane przy pomocy metod wykładowych oraz warsztatowych, z naciskiem na nabywanie i ćwiczenie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą.

Zgłoszenia do 30 listopada 2015 przyjmuje Hanna Bartosz (szkolenia@reakcja.net).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Akademia2015_formularz_zgloszeniowy2.doc (326 pobrań)

UWAGA! Prosimy o rzetelne i przemyślane wypełnienie formularza. Pokaż nam dlaczego to właśnie Tobie warto zaoferować miejsce na szkoleniu! :)

Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie rozesłana 1 grudnia 2015r. Maksymalna liczba osób: 18.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia realizowane będzie w Instytucie Psychologii UKW przy ul. Staffa 1.

Czytaj dalej

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona

Zachęcamy do zapoznania się z raportem wydanym przez Polskie Towarzystwo Antydyskryminacyjne o budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Dlaczego warto? W raporcie znajdziesz aktualne wyniki badań na temat rozmiaru dyskryminacji w polskich szkołach oraz spojrzenie na sprawę oczami młodzieży. Przeczytasz również na temat doświadczeń szkół z wdrażania polityki antydyskryminacyjnej. Potraktuj to jako źródło inspiracji i dobrą rozwojową lekturę!

W szkołach dyskryminacja jest powszechna, dotyka najczęściej uczniów z ubogich rodzin oraz homoseksualnych. – Śmierdzisz – mówią, choć to nieprawda, naśmiewają się z butów, jakie nosi. A co najgorsze nauczyciele zdają się nie widzieć w takim zachowaniu problemu. (mamadu.pl) Czytaj więcej… 

Pobierz raport.

logo[1]

 

Międzynarodowy Dzień przeciw Homofobii i Transfobii

11226567_944231465599116_3417959635454122721_n

17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie wykreśliła homoseksualizm z listy schorzeń psychicznych. Stwierdziła również, iż żadna orientacja seksualna (w tym homoseksualna) nie powinna być przez nikogo traktowana jako zaburzenie. W 2005 r. dzień ten ogłoszono Międzynarodowym Dniem Walki z Homofobią (International Day Against Homophobia – IDAHO), a 2007 r. Parlament Europejski ustanowił 17 maja Międzynarodowym Dniem Przeciwko Homofobii i Transfobii (International Day Against Homophobia and Transphobia – IDAHOT).

Niestety nadal niektóre środowiska utrzymują i propagują krzywdzące stereotypy na temat osób nieheteroseksualnych i nawołują do ich gorszego traktowania. Dzieje się tak pomimo tego, iż tysiące organizacji na całym świecie zarówno tych rządowych, jak i pozarządowych, apelują o dementowanie błędnego przekonania o patologicznym charakterze homoseksualności oraz transeksualności.

Przyłącz się do nas i razem przeciwdziałajmy homofobii i transfobii. Możesz działać przeciwko takim postawom również nieformalnie, sprzeciwiając się obraźliwym żartom czy wypowiedziom nawołującym do dyskryminacji w Twoim środowisku szkolnym, uczelnianym czy zawodowym. Ludzie, których kwestia ta dotyczy osobiście na pewno w duchu Tobie podziękują, jeśli nie zrobią tego wprost 😉 Walka o równe traktowanie to również Twoja postawa wobec innych na co dzień!

Znacie KOMPAS?

kompas[1]Niektórzy z Was aktywnie działają lub planują działaś na rzecz Praw Człowieka w swoich środowiskach lokalnych. Niektórzy z Was zastanawiają się gdzie znaleźć rzetelne materiały, które można wykorzystać w tego typu przedsięwzięciach. Otóż podpowiadamy. W większości trudnych momentów w Waszej pracy oraz w poszukiwaniu inspiracji podpowie Wam KOMPAS. Poniżej znajdziesz linki do pobrania publikacji.

Jest to podręcznik, który powstał w ramach programu młodzieżowego Rady Europy. W Polsce został wydany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy ze Stowarzyszeniem SZANSA z Głogowa. Publikacja przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze praw człowieka, tolerancji i edukacji interkulturowej. Wskazuje różne kierunki działań wszystkim tym, których interesują prawa człowieka, demokracja i obywatelstwo, promuje kształtowanie umiejętności i postaw bliskich filozofii praw człowieka.

Struktura poradnika została opracowana w odniesieniu do 16 zagadnień: ogólne prawa człowieka, dzieci, obywatelstwo, demokracja, dyskryminacja i ksenofobia, edukacja, środowisko naturalne, równość płci, globalizacja, zdrowie, bezpieczeństwo ludzkie, media, pokój i przemoc, ubóstwo, prawa socjalne, sport. Czytaj dalej

Szkolenie z zarządzania finansami

W dniach 23 – 24.04.2015 r. reprezentacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w szkoleniu „Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (KPOWES). Była to okazja nie tylko do nabycia merytorycznej wiedzy, ale także możliwość przećwiczenia materiału w praktyce w wielu ciekawych ćwiczeniach w podgrupach. Wynieśliśmy ze szkolenia bardzo wiele. Poruszaliśmy takie kwestie jak księgowość, budżet organizacji, działalność odpłatna i nieodpłatna czy sprawozdawczość organizacji pozarządowych. Czas wykorzystać tę wiedzę i wprowadzić kilka drobnych zmian, by REAKCJA działała jeszcze sprawniej i efektywniej! Szkolenie poprowadziła Joanna Krasnodębska, dyrektorka warszawskiego stowarzyszenia BORIS. Serdecznie podziękowania dla organizatorów, prowadzącej i uczestników, którzy swoim doświadczeniem bardzo ubogacili program szkolenia.

WARSZTAT DLA RODZICÓW – Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności (praktyka)?

happy kids

18 maja 2015r., poniedziałek
SP nr 61 w Bydgoszczy

Zapraszamy na warsztat dla rodziców dzieci w wieku 7-10 lat, poświęcony kształtowaniu i ćwiczeniu umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat seksualności. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są otwarci na zwiększanie swojej wiedzy w tym zakresie.

Warsztat będzie miał charakter praktyczny z elementami wykładu i będzie oparty o doświadczenia własne uczestników w wychowywaniu dzieci. Uczestnicy będą z pomocą osoby prowadzącej trenowali swoje umiejętności rozmawiania z dzieckiem na temat seksualności, odgrywając sytuacje, których już doświadczyli lub zamierzają się z nimi z mierzyć. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Warsztat kierowany jest do rodziców dzieci klas 1-3. Odbędzie się 18 maja 2015r. w poniedziałek w SP nr 61. Termin ten zostanie potwierdzony pod koniec kwietnia. Organizowany jest przez p. Lidię Mokarską we współpracy ze Stowarzyszeniem REAKCJA, które poprowadzi zajęcia. Czytaj dalej