Edukacja seksualna w szkołach w Bydgoszczy i Wojnowie

W ostatnim czasie członkowie naszego Stowarzyszenia, Hanna Bartosz i Mateusz Zdrenka poprowadzili trzy warsztaty profilaktyczne z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży gimnazjalnej pt. „Odpowiedzialna młodość”.

Spotkania odbyły się w następujących terminach i szkołach:

– 10 i 17 grudnia 2014 w Zespole Szkół nr 27 w Bydgoszczy

– 16 stycznia 2015 w Zespole Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie

Warsztaty miały charakter wprowadzający w tematykę seksualności człowieka i nakierowane były m.in. na dokonanie diagnozy potrzeb młodzieży w tym zakresie oraz na przekazanie podstawowych informacji na temat seksualności człowieka w okresie dojrzewania. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem i uwagą uczniów. Podczas zajęć młodzież miała możliwość zadania anonimowych pytań oraz rozwiania swoich wątpliwości i powszechnych mitów dotyczących seksualności człowieka. Warsztaty odbyły się na zaproszenie pedagogów obu szkół.