Wydawnictwa PZWL oraz GWP wspierają Akademię!

W związku z organizowaną przez Stowarzyszenie REAKCJA „Akademią Edukacji Seksualnej” zwróciliśmy się do polskich wydawców z pytaniem czy zechcieliby wesprzeć organizacji wspomnianego wydarzenia.

Serdecznie dziękujemy Gdańskiemu Wydawnictwu Psychologicznemu oraz Wydawnictwu Lekarskiemu PZWL. Wydawcy przekazali dla uczestników Akademii publikacje związane z tematyką seksualności człowieka. Są to m.in.:

okladka

Szkolenie dla edukatorów seksualnych

23.11.2015 UWAGA! Zaktualizowano formularz zgłoszeniowy. Osoby, które pobrały wcześniejszą wersję, a nie przesłały jeszcze zgłoszenia, proszone są o pobranie i przesłanie aktualnej wersji.

29.11.2015 Dodaliśmy termin ostatniego zjazdu. Zjazd ewaluacyjno-superwizyjny odbędzie się w dniach 23-24 kwietnia 2016r.

Stowarzyszenie REAKCJA oraz Studenckie Koło Seksuologiczne zapraszają do udziału w szkoleniu pt.

AKADEMIA EDUKACJI SEKSUALNEJ

sex-ed-chalboard[1]

Oferta skierowana jest do osób, które od niedawna pracują lub zamierzają pracować z młodzieżą i/lub młodymi dorosłymi w zakresie realizacji zajęć z zakresu szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Szkolenie nie daje uprawnień pedagogicznych, koniecznych do pracy w placówkach oświatowych. Stanowi natomiast dobre wprowadzenie w pracę trenerską oraz przygotowuje merytorycznie do pracy w obszarze edukacji seksualnej. Zachęcamy szczególnie działaczy organizacji pozarządowych, wolontariuszy, a także studentów i studentki kierunków pomocowych.

Szkolenie będzie realizowane przy pomocy metod wykładowych oraz warsztatowych, z naciskiem na nabywanie i ćwiczenie praktycznych umiejętności przydatnych w pracy z młodzieżą.

Zgłoszenia do 30 listopada 2015 przyjmuje Hanna Bartosz (szkolenia@reakcja.net).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Akademia2015_formularz_zgloszeniowy2.doc (326 pobrań)

UWAGA! Prosimy o rzetelne i przemyślane wypełnienie formularza. Pokaż nam dlaczego to właśnie Tobie warto zaoferować miejsce na szkoleniu! :)

Informacja o przyjęciu na szkolenie zostanie rozesłana 1 grudnia 2015r. Maksymalna liczba osób: 18.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szkolenia realizowane będzie w Instytucie Psychologii UKW przy ul. Staffa 1.

Czytaj dalej

Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona

Zachęcamy do zapoznania się z raportem wydanym przez Polskie Towarzystwo Antydyskryminacyjne o budowaniu edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Dlaczego warto? W raporcie znajdziesz aktualne wyniki badań na temat rozmiaru dyskryminacji w polskich szkołach oraz spojrzenie na sprawę oczami młodzieży. Przeczytasz również na temat doświadczeń szkół z wdrażania polityki antydyskryminacyjnej. Potraktuj to jako źródło inspiracji i dobrą rozwojową lekturę!

W szkołach dyskryminacja jest powszechna, dotyka najczęściej uczniów z ubogich rodzin oraz homoseksualnych. – Śmierdzisz – mówią, choć to nieprawda, naśmiewają się z butów, jakie nosi. A co najgorsze nauczyciele zdają się nie widzieć w takim zachowaniu problemu. (mamadu.pl) Czytaj więcej… 

Pobierz raport.

logo[1]

 

Międzynarodowy Dzień przeciw Homofobii i Transfobii

11226567_944231465599116_3417959635454122721_n

17 maja 1990 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie wykreśliła homoseksualizm z listy schorzeń psychicznych. Stwierdziła również, iż żadna orientacja seksualna (w tym homoseksualna) nie powinna być przez nikogo traktowana jako zaburzenie. W 2005 r. dzień ten ogłoszono Międzynarodowym Dniem Walki z Homofobią (International Day Against Homophobia – IDAHO), a 2007 r. Parlament Europejski ustanowił 17 maja Międzynarodowym Dniem Przeciwko Homofobii i Transfobii (International Day Against Homophobia and Transphobia – IDAHOT).

Niestety nadal niektóre środowiska utrzymują i propagują krzywdzące stereotypy na temat osób nieheteroseksualnych i nawołują do ich gorszego traktowania. Dzieje się tak pomimo tego, iż tysiące organizacji na całym świecie zarówno tych rządowych, jak i pozarządowych, apelują o dementowanie błędnego przekonania o patologicznym charakterze homoseksualności oraz transeksualności.

Przyłącz się do nas i razem przeciwdziałajmy homofobii i transfobii. Możesz działać przeciwko takim postawom również nieformalnie, sprzeciwiając się obraźliwym żartom czy wypowiedziom nawołującym do dyskryminacji w Twoim środowisku szkolnym, uczelnianym czy zawodowym. Ludzie, których kwestia ta dotyczy osobiście na pewno w duchu Tobie podziękują, jeśli nie zrobią tego wprost 😉 Walka o równe traktowanie to również Twoja postawa wobec innych na co dzień!

Znacie KOMPAS?

kompas[1]Niektórzy z Was aktywnie działają lub planują działaś na rzecz Praw Człowieka w swoich środowiskach lokalnych. Niektórzy z Was zastanawiają się gdzie znaleźć rzetelne materiały, które można wykorzystać w tego typu przedsięwzięciach. Otóż podpowiadamy. W większości trudnych momentów w Waszej pracy oraz w poszukiwaniu inspiracji podpowie Wam KOMPAS. Poniżej znajdziesz linki do pobrania publikacji.

Jest to podręcznik, który powstał w ramach programu młodzieżowego Rady Europy. W Polsce został wydany przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, we współpracy ze Stowarzyszeniem SZANSA z Głogowa. Publikacja przygotowuje do pracy z dziećmi i młodzieżą w obszarze praw człowieka, tolerancji i edukacji interkulturowej. Wskazuje różne kierunki działań wszystkim tym, których interesują prawa człowieka, demokracja i obywatelstwo, promuje kształtowanie umiejętności i postaw bliskich filozofii praw człowieka.

Struktura poradnika została opracowana w odniesieniu do 16 zagadnień: ogólne prawa człowieka, dzieci, obywatelstwo, demokracja, dyskryminacja i ksenofobia, edukacja, środowisko naturalne, równość płci, globalizacja, zdrowie, bezpieczeństwo ludzkie, media, pokój i przemoc, ubóstwo, prawa socjalne, sport. Czytaj dalej

Szkolenie z zarządzania finansami

W dniach 23 – 24.04.2015 r. reprezentacja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w szkoleniu „Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (KPOWES). Była to okazja nie tylko do nabycia merytorycznej wiedzy, ale także możliwość przećwiczenia materiału w praktyce w wielu ciekawych ćwiczeniach w podgrupach. Wynieśliśmy ze szkolenia bardzo wiele. Poruszaliśmy takie kwestie jak księgowość, budżet organizacji, działalność odpłatna i nieodpłatna czy sprawozdawczość organizacji pozarządowych. Czas wykorzystać tę wiedzę i wprowadzić kilka drobnych zmian, by REAKCJA działała jeszcze sprawniej i efektywniej! Szkolenie poprowadziła Joanna Krasnodębska, dyrektorka warszawskiego stowarzyszenia BORIS. Serdecznie podziękowania dla organizatorów, prowadzącej i uczestników, którzy swoim doświadczeniem bardzo ubogacili program szkolenia.

WARSZTAT DLA RODZICÓW – Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności (praktyka)?

happy kids

18 maja 2015r., poniedziałek
SP nr 61 w Bydgoszczy

Zapraszamy na warsztat dla rodziców dzieci w wieku 7-10 lat, poświęcony kształtowaniu i ćwiczeniu umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat seksualności. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są otwarci na zwiększanie swojej wiedzy w tym zakresie.

Warsztat będzie miał charakter praktyczny z elementami wykładu i będzie oparty o doświadczenia własne uczestników w wychowywaniu dzieci. Uczestnicy będą z pomocą osoby prowadzącej trenowali swoje umiejętności rozmawiania z dzieckiem na temat seksualności, odgrywając sytuacje, których już doświadczyli lub zamierzają się z nimi z mierzyć. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Warsztat kierowany jest do rodziców dzieci klas 1-3. Odbędzie się 18 maja 2015r. w poniedziałek w SP nr 61. Termin ten zostanie potwierdzony pod koniec kwietnia. Organizowany jest przez p. Lidię Mokarską we współpracy ze Stowarzyszeniem REAKCJA, które poprowadzi zajęcia. Czytaj dalej

List do rodziców od p. Joanny Grochowskiej

unnamed

Drodzy Rodzice,

Myślę, że ważne jest dla Państwa wiedzieć, komu powierzacie pod opiekę swoje dzieci. Pozwólcie, zatem, że jako kierownik kolonii i obozów, które realizować w Bachorzu będzie Stowarzyszenie REAKCJA, przedstawię swoją osobę. Zależy mi na tym, byście mogli Państwo jak najbardziej świadomie wybrać miejsce dla swoich dzieci na udany i bezpieczny wakacyjny wypoczynek.

Jestem pedagogiem, socjoterapeutką, wykładowcą, a także mediatorką, doradcą zawodowym i certyfikowaną trenerką w ramach międzynarodowego systemu szkolenia prowadzonego przez EUDAP Faculty i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Certyfikowaną Realizatorką Programów Profilaktycznych. W latach 2008 i 2010 otrzymałam z rąk Prezydenta Bydgoszczy tytuł Profilaktyka Roku. Byłam również wyróżniona za swoją pracę tytułem Przyjaciela Szkoły.

Posiadam łącznie 27 letnie doświadczenie w pracy na obozach, koloniach, półkoloniach, na których to pełniłam funkcje wychowawcy, profilaktyka i kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży. Jestem osobą komunikatywną, zaangażowaną w wykonywaną pracę. Moje wieloletnie doświadczenie pozwala mi stwierdzić, iż posiadam wiedzę i umiejętności niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wiem, że potrafię efektywnie kierować pracą kadry na obozach i koloniach, a także zadbać o przyjazną atmosferę i bezpieczeństwo dzieci. Czytaj dalej