Spotkanie z rodzicami na temat seksualności dzieci

2014.01 spotkanie z rodzicami

W dniu 27 stycznia 2015r., Łukasz Warchoł, prezes naszego stowarzyszenia, spotkał się w z rodzicami dzieci klas 1-3 w Zespole Szkół nr 32 w Bydgoszczy przy okazji zebrań klasowych by porozmawiać z nimi o seksualności dziecka oraz o tym, w jaki sposób wspomagać rozwój dzieci w tym zakresie. Czytaj dalej

Rejestracja na szkolenie ruszyła!

Od dziś możesz zarejestrować się na szkolenie Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka, które odbędzie się w Bydgoszczy w dniach 28-29 marca 2015r.

Formularz dostępny jest pod adresem https://docs.google.com/forms/d/1oPh8TUcdx-tIVRpayYIR-jWePLodhVvYC7cILbeAf1E/viewform

Więcej na temat szkolenia przeczytasz tutaj.

Szkolenie dla osób pracujących z młodzieżą!

Gate-Youth-Image-Webpage-Crop2-300x300[1]

Strategie w pracy z młodzieżą

Z przyjemnością zawiadamiamy o pierwszym szkoleniu organizowanym przez REAKCJĘ! Będzie to interesująca propozycja dla wszystkich tych, którzy poszukują praktycznych i sprawdzonych strategii w pracy z młodzieżą z grup ryzyka. Zapraszamy do udziału jedynie 15 osób, więc nie zwlekaj. O szczegółach przeczytasz na stronie z ofertą szkolenia.

Szkolenie będzie miało na celu przybliżenie uczestnikom mechanizmów rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz sposobów redukowania poziomu ryzyka związanego z zagrożeniem rozwojem zachowań problemowych/ryzykownych. Będzie ono realizowane w formie aktywizującego warsztatu przez specjalistów w tej tematyce. Czytaj więcej…

SZKOLENIE – Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka

TEMAT SZKOLENIA: Strategie ukierunkowane na pomoc i rozwiązywanie konfliktów z nastolatkami z grup ryzyka (problem uzależnień, przemocy i szeroko rozumianej patologii)

CZAS I MIEJSCE SZKOLENIA: 20h dydaktycznych; 28 i 29 marca 2015r., Instytut Psychologii (UKW), ul. Staffa 1, Bydgoszcz

REALIZATOR SZKOLENIA: Pracownia Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Młodzieży i Rodzin w Sopocie

Czytaj dalej

Edukacja seksualna w pracy z młodzieżą

Sex-Ed[1]

Szkolenie dla edukatorów, 2015

Szanowni zainteresowani i szanowne zainteresowane! Miło nam Was poinformować, iż zabieramy się za organizację szkolenia dla edukatorów seksualnych, które planujemy zrealizować w pierwszym kwartale 2015 roku w Bydgoszczy. Szkolenie będzie trwało kilkadziesiąt godzin i jego celem będzie rzetelne przygotowanie zainteresowanych osób do prowadzenia zajęć z zakresu szeroko rozumianej edukacji seksualnej.

W ramach szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość do zdobycia aktualnej wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych niezbędnych w tego typu pracy. Co więcej, program, który niedługo zaprezentujemy, będzie obejmował również superwizję po zrealizowanych praktykach! Całość programu jest projektowana tak, by polegać przede wszystkim na nauce przez doświadczenie. Czytaj dalej

ROZUMIEM EMOCJE (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE:mother-and-son
 • zwiększenie świadomości własnych potrzeb,
 • dostrzeżenie powiązań i różnic między uczuciami, myślami i zachowaniami,
 • zwiększenie świadomości znaczenia „mowy ciała” (kontakt wzrokowy, wyraz twarzy, ton głosu, gesty) w codziennej komunikacji kształtowanie umiejętności rozpoznawaniai różnicowania przeżywanych emocji,
 • nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia „dialogu wewnętrznego”.
MODUŁ I – INTEGRACJA i SAMOŚWIADOMOŚĆ

Rozpoczęcie pracy to dobra integracja, która pozwoli na bardziej otwartą komunikację w grupie na kolejnych etapach realizacji programu. Program „Zrozumieć emocje…” to wiele momentów poświęconych na „emocjonalną stopklatkę”. Młodzież jest zachęcana i inspirowana do tego, by dzielić się swoimi aktualnymi przeżyciami. By ułatwić im to zadanie osoby prowadzące będą wykorzystywały wiele metafor i opartych na nich ćwiczeń, takich jak dobrze znany „termometr uczuć”, ale nie tylko. W module I znajdzie się również czas i miejsce na „emocjonalny album” czy „kostkę uczuć”. Młodzież kończy zajęcia z wiedzą na temat ogromnego zróżnicowania w zakresie przeżywania i rozumienia emocji przez innych.

MODUŁ II – UJARZMIANIE EMOCJI

Kolejny moduł to zdecydowanie więcej aktywności grupy. Młodzież zostanie zaangażowana w dramę, a następnie przeanalizuje zaistniałe sytuacje pod kątem związków pomiędzy odczuwanymi emocjami bohaterów oraz prezentowanymi zachowaniami. Będzie to również czas na przemyślenie i przećwiczenie swoich umiejętności komunikacyjnych. Uważne słuchanie i precyzyjne nadawanie komunikatów będą tutaj umiejętnościami kluczowymi. Na zajęciach pojawi się „bezstronny mediator”, który spróbuje zrozumieć oraz pogodzić zwaśnione strony. Uczestnicy przekonają się również jak wiele informacji przekazuje w takich sytuacjach ich ciało i jak wykorzystywać je by lepiej sobie radzić.

Metaphor showing communication between generationsMODUŁ III – ROZUMIEMY UCZUCIA SWOJE I INNYCH

Ostatni moduł programu został przeznaczony na usystematyzowanie nowych wiadomości i dodatkowe przećwiczenie praktycznych umiejętności. Młodzież będzie musiała wykazać się społecznym sprytem i grupową współpracą. Na koniec uczestnicy nauczą się udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych.

Powyższy program jesteśmy w stanie zrealizować dla Twojej instytucji! Poczytaj więcej o współpracy z nami.

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – komputer i Internet (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE PROGRAMU:
just-one-more-tweet-dad
 • zapoznanie młodzieży z terminami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi,
 • zdefiniowanie pojęcia uzależnienia od internetu i komputera,
 • uporządkowanie wiedzy na temat sposobów korzystania z urządzeń elektronicznych oraz refleksja nad czasem spędzanym z ich wykorzystaniem,
 • nabycie wiedzy na temat objawów uzależnienia od komputera,
 • nabycie wiedzy o możliwych formach pomocy w przypadku uzależnienia od internetu oraz przekonanie młodzieży, że warto się o taką pomoc zwracać,
 • zapoznanie się z zagrożeniami oraz negatywnymi konsekwencjami (fizycznymi, psychicznymi, społecznymi) wiążącymi się z uzależnieniem od internetu,
 • nauka bezpiecznych sposobów korzystania z internetu,
 • nabycie wiedzy na temat zasobów mogących uchronić przed uzależnieniem, w tym rozwój umiejętności kontrolowania czasu spędzanego przed komputerem.
MODUŁ I – INTEGRACJA i BURZA MÓZGÓW

Program rozpoczynają gry i zabawy integracyjne. Następnie młodzież zapraszana jest do dyskusji i refleksji na temat szeroko rozumianych uzależnień, by zaktywizować dotychczasową wiedzę i budować dalszą pracę na usystematyzowanych fundamentach. Moduł pierwszy to także okazja do podliczenia czasu, który młodzież tygodniowego spędza korzystając z urządzeń elektronicznych, takich jak komputer, tablet czy telefon komórkowy. Jako, że ilość to nie wszystko, dalsza praca uszczegóławia dyskusję w kierunku tego, do czego wspomniane urządzenia można wykorzystywać i do czego są one przydatne najbardziej, a do czego najmniej.

MODUŁ II – F1 – POMOC

Młodzież zapoznaje się z sylwetkami bohaterów, których losy wiąże uzależnienie od komputera i sieci. Na ich podstawie określają zagrożenia nadmiernego i niewłaściwego korzystania z sieci oraz rozpoznają zachowania, świadczące o uzależnieniu. Przedstawione historie kończą się uzyskaniem pomocy oraz pracą pod kątem tego, gdzie i kiedy warto zwrócić się o pomoc. Młodzież uczy się reagować, gdy problem pojawia się wśród ich kolegów i koleżanek.

MODUŁ III – WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA!

Moduł III został poświęcony dalszemu rozwijaniu umiejętności samoobserwacji w ogóle oraz dostrzegania swoich mocnych stron (zasobów) w szczególności. Uczestnicy mają okazję do „napisania” alternatywnych scenariuszy i zastanowienia się nad możliwymi przyczynami pojawienia się uzależnienia u bohaterów. Program kończy się opracowaniem materiałów, które mają być skierowane do rówieśników uczestniczącej w zajęciach młodzieży.

Powyższy program jesteśmy w stanie zrealizować dla Twojej instytucji! Poczytaj więcej o współpracy z nami.

Przeciwdziałanie agresji i przemocy (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE PROGRAMU:bullies_kids
 • zwiększenie świadomości własnych praw i potrzeb,
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego przeżywania frustracji,
 • poznanie różnic pomiędzy agresją i przemocą,
 • kształtowanie umiejętności zastępowania zachowań agresywnych,
 • kreowanie umiejętności oceny zachowań agresywnych i przemocowych u innych osób,
 • nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach przemocy.

Czytaj dalej

Obóz młodzieżowy 3, 2, 1… AKCJA!

Obóz młodzieżowy 3, 2, 1… AKCJA!

UWAGA! NIE PRZYJMUJEMY JUŻ ZAPISÓW NA OBÓZ!

TERMINY: (wyjazd rankiem pierwszego dnia, przyjazd do Bydgoszczy w godzinach popołudniowych ostatniego dnia turnusu)

15.07 – 25.07
26.07 – 05.08
06.08 – 16.08
17.08 – 27.08

adventure experiences

LOKALIZACJA: Ośrodek Natura w Bachorzu (www.osrodek-natura.pl/); transport z i do Bydgoszczy w cenie

IDEA: łączenie świetnej zabawy z wypoczynkiem i nauką nowych umiejętności; dużo wrażeń i praktycznych, nowych umiejętności

KADRA: doświadczeni pasjonaci tematu od lat pracujący na letnich obozach z dziećmi i młodzieżą; rzetelnie przygotowana kadra pedagogów, psychologów i instruktorów

GRUPA DOCELOWA: młodzież klas IV-VI szkoły podstawowej oraz I i II klasy gimnazjum; osoby, które doceniają aktywny wypoczynek i są zainteresowane poznawaniem świata (zorganizowane zostaną dwie grupy wiekowe)

MOTYW PRZEWODNI: wyprawa na Bezludną Wyspę i zdobywanie nowych umiejętności

ZAJĘCIA DODATKOWE: plażowanie, kąpielisko, zajęcia ogólnosportowe, taniec, łucznictwo, rękodzieło, pogadanki – dodatkowe zajęcia psychoedukacyjne (w zależności od zainteresowań)

KRÓTKI OPIS: W pewnym wieku zabawa to za mało. Potrzeba czegoś więcej. Trzeba spojrzeć ambitniej by dalej śmiało eksplorować swoje umiejętności i poznawać to, co wokół. Wiemy jak to zrobić. Nasza kadra to psychologowie i pedagodzy, którzy na co dzień pracują z młodzieżą. W związku z tym proponujemy Państwu obóz, który bawi, kształci i pozwala na zdrowy wypoczynek.

ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: Zapewniamy cztery posiłki dziennie, zakwaterowanie w nowo odremontowanych pokojach 2-, 3- oraz 4-osobowych z oddzielnymi nowoczesnymi łazienkami, a także opiekę pielęgniarki, ubezpieczenie i wszelkie atrakcje przewidziane w programie.

KOSZT: 1490 zł 1440 zł (do 15 maja!); informacje m.in. na temat umowy, ubezpieczenia czy numeru konta do wpłaty zaliczki znajdziesz w formularzu rejestracyjnym

Dochód Stowarzyszenia z realizacji przedsięwzięcia zostanie przeznaczony na cele statutowe, które planowane są na jesień 2015. Będą to m.in. zajęcia profilaktyczne dla dzieci młodzieży oraz grupa socjoterapeutyczna dla młodzieży. Wybierając kolonie w Bachorzu, nie tylko gwarantujesz swoim dzieciom przedni wypoczynek pod okiem wykwalifikowanej kadry, ale również pomagasz innym, reagujesz!

Czytaj dalej