Przeciwdziałanie agresji i przemocy (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE PROGRAMU:bullies_kids
  • zwiększenie świadomości własnych praw i potrzeb,
  • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i konstruktywnego przeżywania frustracji,
  • poznanie różnic pomiędzy agresją i przemocą,
  • kształtowanie umiejętności zastępowania zachowań agresywnych,
  • kreowanie umiejętności oceny zachowań agresywnych i przemocowych u innych osób,
  • nabycie umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach przemocy.

Czytaj dalej