ROZUMIEM EMOCJE (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE:mother-and-son
 • zwiększenie świadomości własnych potrzeb,
 • dostrzeżenie powiązań i różnic między uczuciami, myślami i zachowaniami,
 • zwiększenie świadomości znaczenia „mowy ciała” (kontakt wzrokowy, wyraz twarzy, ton głosu, gesty) w codziennej komunikacji kształtowanie umiejętności rozpoznawaniai różnicowania przeżywanych emocji,
 • nabywanie umiejętności bezpiecznego wyrażania uczuć i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
 • rozwijanie umiejętności prowadzenia „dialogu wewnętrznego”.
MODUŁ I – INTEGRACJA i SAMOŚWIADOMOŚĆ

Rozpoczęcie pracy to dobra integracja, która pozwoli na bardziej otwartą komunikację w grupie na kolejnych etapach realizacji programu. Program „Zrozumieć emocje…” to wiele momentów poświęconych na „emocjonalną stopklatkę”. Młodzież jest zachęcana i inspirowana do tego, by dzielić się swoimi aktualnymi przeżyciami. By ułatwić im to zadanie osoby prowadzące będą wykorzystywały wiele metafor i opartych na nich ćwiczeń, takich jak dobrze znany „termometr uczuć”, ale nie tylko. W module I znajdzie się również czas i miejsce na „emocjonalny album” czy „kostkę uczuć”. Młodzież kończy zajęcia z wiedzą na temat ogromnego zróżnicowania w zakresie przeżywania i rozumienia emocji przez innych.

MODUŁ II – UJARZMIANIE EMOCJI

Kolejny moduł to zdecydowanie więcej aktywności grupy. Młodzież zostanie zaangażowana w dramę, a następnie przeanalizuje zaistniałe sytuacje pod kątem związków pomiędzy odczuwanymi emocjami bohaterów oraz prezentowanymi zachowaniami. Będzie to również czas na przemyślenie i przećwiczenie swoich umiejętności komunikacyjnych. Uważne słuchanie i precyzyjne nadawanie komunikatów będą tutaj umiejętnościami kluczowymi. Na zajęciach pojawi się „bezstronny mediator”, który spróbuje zrozumieć oraz pogodzić zwaśnione strony. Uczestnicy przekonają się również jak wiele informacji przekazuje w takich sytuacjach ich ciało i jak wykorzystywać je by lepiej sobie radzić.

Metaphor showing communication between generationsMODUŁ III – ROZUMIEMY UCZUCIA SWOJE I INNYCH

Ostatni moduł programu został przeznaczony na usystematyzowanie nowych wiadomości i dodatkowe przećwiczenie praktycznych umiejętności. Młodzież będzie musiała wykazać się społecznym sprytem i grupową współpracą. Na koniec uczestnicy nauczą się udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych.

Powyższy program jesteśmy w stanie zrealizować dla Twojej instytucji! Poczytaj więcej o współpracy z nami.

UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – komputer i Internet (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE PROGRAMU:
just-one-more-tweet-dad
 • zapoznanie młodzieży z terminami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi,
 • zdefiniowanie pojęcia uzależnienia od internetu i komputera,
 • uporządkowanie wiedzy na temat sposobów korzystania z urządzeń elektronicznych oraz refleksja nad czasem spędzanym z ich wykorzystaniem,
 • nabycie wiedzy na temat objawów uzależnienia od komputera,
 • nabycie wiedzy o możliwych formach pomocy w przypadku uzależnienia od internetu oraz przekonanie młodzieży, że warto się o taką pomoc zwracać,
 • zapoznanie się z zagrożeniami oraz negatywnymi konsekwencjami (fizycznymi, psychicznymi, społecznymi) wiążącymi się z uzależnieniem od internetu,
 • nauka bezpiecznych sposobów korzystania z internetu,
 • nabycie wiedzy na temat zasobów mogących uchronić przed uzależnieniem, w tym rozwój umiejętności kontrolowania czasu spędzanego przed komputerem.
MODUŁ I – INTEGRACJA i BURZA MÓZGÓW

Program rozpoczynają gry i zabawy integracyjne. Następnie młodzież zapraszana jest do dyskusji i refleksji na temat szeroko rozumianych uzależnień, by zaktywizować dotychczasową wiedzę i budować dalszą pracę na usystematyzowanych fundamentach. Moduł pierwszy to także okazja do podliczenia czasu, który młodzież tygodniowego spędza korzystając z urządzeń elektronicznych, takich jak komputer, tablet czy telefon komórkowy. Jako, że ilość to nie wszystko, dalsza praca uszczegóławia dyskusję w kierunku tego, do czego wspomniane urządzenia można wykorzystywać i do czego są one przydatne najbardziej, a do czego najmniej.

MODUŁ II – F1 – POMOC

Młodzież zapoznaje się z sylwetkami bohaterów, których losy wiąże uzależnienie od komputera i sieci. Na ich podstawie określają zagrożenia nadmiernego i niewłaściwego korzystania z sieci oraz rozpoznają zachowania, świadczące o uzależnieniu. Przedstawione historie kończą się uzyskaniem pomocy oraz pracą pod kątem tego, gdzie i kiedy warto zwrócić się o pomoc. Młodzież uczy się reagować, gdy problem pojawia się wśród ich kolegów i koleżanek.

MODUŁ III – WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA!

Moduł III został poświęcony dalszemu rozwijaniu umiejętności samoobserwacji w ogóle oraz dostrzegania swoich mocnych stron (zasobów) w szczególności. Uczestnicy mają okazję do „napisania” alternatywnych scenariuszy i zastanowienia się nad możliwymi przyczynami pojawienia się uzależnienia u bohaterów. Program kończy się opracowaniem materiałów, które mają być skierowane do rówieśników uczestniczącej w zajęciach młodzieży.

Powyższy program jesteśmy w stanie zrealizować dla Twojej instytucji! Poczytaj więcej o współpracy z nami.