UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE – komputer i Internet (propozycja warsztatu)

Poniżej przestawiamy Państwu uproszczony program zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych dla młodzieży, który realizujemy w ramach naszej działalności.
CELE PROGRAMU:
just-one-more-tweet-dad
  • zapoznanie młodzieży z terminami związanymi z uzależnieniami behawioralnymi,
  • zdefiniowanie pojęcia uzależnienia od internetu i komputera,
  • uporządkowanie wiedzy na temat sposobów korzystania z urządzeń elektronicznych oraz refleksja nad czasem spędzanym z ich wykorzystaniem,
  • nabycie wiedzy na temat objawów uzależnienia od komputera,
  • nabycie wiedzy o możliwych formach pomocy w przypadku uzależnienia od internetu oraz przekonanie młodzieży, że warto się o taką pomoc zwracać,
  • zapoznanie się z zagrożeniami oraz negatywnymi konsekwencjami (fizycznymi, psychicznymi, społecznymi) wiążącymi się z uzależnieniem od internetu,
  • nauka bezpiecznych sposobów korzystania z internetu,
  • nabycie wiedzy na temat zasobów mogących uchronić przed uzależnieniem, w tym rozwój umiejętności kontrolowania czasu spędzanego przed komputerem.
MODUŁ I – INTEGRACJA i BURZA MÓZGÓW

Program rozpoczynają gry i zabawy integracyjne. Następnie młodzież zapraszana jest do dyskusji i refleksji na temat szeroko rozumianych uzależnień, by zaktywizować dotychczasową wiedzę i budować dalszą pracę na usystematyzowanych fundamentach. Moduł pierwszy to także okazja do podliczenia czasu, który młodzież tygodniowego spędza korzystając z urządzeń elektronicznych, takich jak komputer, tablet czy telefon komórkowy. Jako, że ilość to nie wszystko, dalsza praca uszczegóławia dyskusję w kierunku tego, do czego wspomniane urządzenia można wykorzystywać i do czego są one przydatne najbardziej, a do czego najmniej.

MODUŁ II – F1 – POMOC

Młodzież zapoznaje się z sylwetkami bohaterów, których losy wiąże uzależnienie od komputera i sieci. Na ich podstawie określają zagrożenia nadmiernego i niewłaściwego korzystania z sieci oraz rozpoznają zachowania, świadczące o uzależnieniu. Przedstawione historie kończą się uzyskaniem pomocy oraz pracą pod kątem tego, gdzie i kiedy warto zwrócić się o pomoc. Młodzież uczy się reagować, gdy problem pojawia się wśród ich kolegów i koleżanek.

MODUŁ III – WYLOGUJ SIĘ DO ŻYCIA!

Moduł III został poświęcony dalszemu rozwijaniu umiejętności samoobserwacji w ogóle oraz dostrzegania swoich mocnych stron (zasobów) w szczególności. Uczestnicy mają okazję do „napisania” alternatywnych scenariuszy i zastanowienia się nad możliwymi przyczynami pojawienia się uzależnienia u bohaterów. Program kończy się opracowaniem materiałów, które mają być skierowane do rówieśników uczestniczącej w zajęciach młodzieży.

Powyższy program jesteśmy w stanie zrealizować dla Twojej instytucji! Poczytaj więcej o współpracy z nami.