WARSZTAT DLA RODZICÓW – Jak rozmawiać z dzieckiem o seksualności (praktyka)?

happy kids

18 maja 2015r., poniedziałek
SP nr 61 w Bydgoszczy

Zapraszamy na warsztat dla rodziców dzieci w wieku 7-10 lat, poświęcony kształtowaniu i ćwiczeniu umiejętności prowadzenia rozmowy z dzieckiem na temat seksualności. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są otwarci na zwiększanie swojej wiedzy w tym zakresie.

Warsztat będzie miał charakter praktyczny z elementami wykładu i będzie oparty o doświadczenia własne uczestników w wychowywaniu dzieci. Uczestnicy będą z pomocą osoby prowadzącej trenowali swoje umiejętności rozmawiania z dzieckiem na temat seksualności, odgrywając sytuacje, których już doświadczyli lub zamierzają się z nimi z mierzyć. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Warsztat kierowany jest do rodziców dzieci klas 1-3. Odbędzie się 18 maja 2015r. w poniedziałek w SP nr 61. Termin ten zostanie potwierdzony pod koniec kwietnia. Organizowany jest przez p. Lidię Mokarską we współpracy ze Stowarzyszeniem REAKCJA, które poprowadzi zajęcia.

Cele warsztatu:

  • przekazanie podstawowej wiedzy o seksualności dziecka przed okresem dojrzewania,
  • kształtowanie wybranych praktycznych umiejętności rozmawiania z dzieckiem o seksualności (m.in. jak odpowiadać na kłopotliwe pytania znienacka?),
  • poznanie przez uczestników właściwych sposobów reagowania na dziecięce zachowania seksualne.

UWAGA! Warunkiem uczestnictwa jest udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na pytanie z gwiazdką (*), gdyż program warsztatu zostanie przygotowany specjalnie pod grupę osób, która zgłosi swój udział. Drugim kryterium udziału jest kolejność zgłoszeń. Przewidywana liczba osób w grupie to 10-12 osób. Pierwszeństwo udziału posiadają rodzice dzieci uczęszczających do SP nr 61. W przypadku dużej liczby zainteresowanych możliwe jest zorganizowanie warsztatu w dodatkowym terminie.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres kontakt@reakcja.net.

W przypadku rezygnacji z warsztatu, prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy, by inne osoby mogły skorzystać z uczestnictwa w wydarzeniu.

Formularz rejestracyjny.