working-through-a-pogil-activity.original[1]

Oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W ramach swojej działalności statutowej projektujemy oraz realizujemy programy profilaktyczne i psychoedukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży oraz rodziców. Na naszej stronie prezentujemy wybrane pogramy zajęć, które znajdują się w naszej ofercie. Nie są to gotowe scenariusze, a jedynie streszczenia, które mamy nadzieję, pozwolą Państwu zorientować się w profilu naszej działalności. Są one każdorazowo modyfikowane i dostosowywane do potrzeb grupy – przed lub w czasie trwania zajęć. Zakres omawianych treści jest uwarunkowany również dostępnym czasem.

Zajęcia są przeprowadzane w formie uzależnionej od zapotrzebowania instytucji. Praca warsztatowa zawsze odbywa się przy pomocy narzędzi i metod aktywizujących. Są to zadania wykonywane w podgrupach, prezentacje interaktywne, drama, dyskusje, zadania z wykorzystaniem materiałów plastycznych itp. Realizujemy również prelekcje i pogadanki dla rodziców.

Istnieje możliwość zapoznania się z bardziej szczegółowymi programami oraz przygotowanie oferty warsztatów pod kątem potrzeb danej grupy. Prosimy w tej sprawie o indywidualny kontakt ze Stowarzyszeniem.

Wybierz przykładowy program poniżej i zapoznaj się z nim by dowiedzieć się więcej na temat naszej pracy!

Inne moduły i tematy przewodnie:

GroupWork[1]

 • NOWOŚĆ! Dlaczego trudno rozmawiać z dziećmi o sprawach intymnych i dlaczego warto to robić?
 • Ja i moje prawa
 • Asertywne odmawianie
 • „Jasne” instrukcje
 • Agresja – asertywność – uległość
 • Mosty i bariery w komunikacji
 • Czym jest dla mnie społeczeństwo i jak na mnie wpływa?
 • Cyberprzemoc – jak reagować na zagrożenia w sieci?
 • Rodzicielstwo – wprowadzenie
 • Zawód: rodzic
 • Przemoc seksualna: gwałt, w tym zjawisko gwałtu na randce.
 • Przemoc seksualna: jak zmniejszyć prawdopodobieństwa gwałtu?

Chcesz byśmy zrealizowali warsztat dla Ciebie lub Twojej instytucji?

Skontaktuj się z nami!